HŽ Infrastruktura racionalizira poslovanje

 

Uprava HŽ Infrastrukture mjerama racionalizacije planira smanjiti broj zaposlenih za oko 650, smanjiti broj razina odlučivanja te objediniti više organizacijskih jedinica u jednu uz očuvanje djelatnosti vezane uz održavanje željezničke infrastrukture, rekao je Hini predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić.

Prema postojećoj organizaciji, HŽ Infrastruktura ima sistematizirano 8.194 radnih mjesta, a prijedlogom nove organizacije predviđeno je da u HŽ Infrastrukturi bude 6.774 radnih mjesta.

Trenutno je u HŽ Infrastrukturi zaposleno 6.823 radnika te njih 951 u ovisnim društvima HŽ Infrastrukture.

Prijedlog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji upućen je na savjetovanje sindikatima tvrtke.

"Uprava HŽ Infrastrukture mjerama racionalizacije planira smanjiti broj zaposlenih za oko 650 djelatnika, smanjiti broj razina odlučivanja, objediniti više organizacijskih jedinica u jednu, očuvati djelatnosti vezane uz održavanje željezničke infrastrukture, podići efikasnost poslovanja i produktivnost rada. Dakle, novom organizacijom u planu je ukidanje nepopunjenih i nepotrebnih radnih mjesta te racionalizacija tehnološkog procesa", kaže Peričić.

Najavljuje da će višak zaposlenih biti zbrinut prema programu koji će biti izrađen u suradnji s Vladom.

U vezi sa stanjem u društvima kćerima, Peričić kaže kako se provode opsežne analize poslovanja koje će biti podloga za izradu planova restrukturiranja te se čekaju revidirana godišnja izvješća.

Zasad možemo reći da će tvrtka PROREG, s vlasničkim udjelom HŽ Infrastrukture od 23 posto, zbog lošeg poslovanja ići u stečaj, navodi Peričić.

Za tvrtku Remont i održavanje željezničkih pruga čeka se godišnje izvješće nakon čega će se odlučiti o daljnjim koracima, a tvrtke Pružne građevine i POSIT nastavljaju s poslovanjem, dok će Željezničko ugostiteljstvo ići u prodaju, kaže Peričić.

U pogledu najznačajnijih projekata u kojima će HŽ Infrastruktura sudjelovati u narednom razdoblju, Peričić kaže kako je u tijeku izrada investicijskih projekata koji će se financirati iz pretpristupnih i drugih fondova EU-a te iz drugih izvora.

Među najvažnijima ističe izgradnju pruga Podsused - Samobor te Žabno - Gradec, rekonstrukciju pruga na desetom paneuropskom koridoru i dogradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Novska te rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci. Uz to, obavljat će se remonti pruga na više pružnih dionica, sanacija i rekonstrukcija mostova te modernizacija signalno-sigurnosnih uređaja.

Angažman HŽ Infrastrukture očekuje se i u projektu nizinske pruge, kao dijela koridora državna granica - Koprivnica - Zagreb - Karlovac - Rijeka - državna granica. U tijeku je remont pruge između Koprivnice i Križevaca, a u pripremi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka između državne granice i Križevaca, kaže Peričić. Dodaje da je na dionici Križevci - Dugo Selo u tijeku izrada projektne dokumentacije za drugi kolosijek, a početak radova očekuje se tijekom 2014. godine.

Na dijelu između Hrvatskog Leskovca i Skradnika izrađeno je idejno rješenje, a u tijeku je ugovaranje izrade projektne dokumentacije za idejni i glavni projekt. Na dionici Skradnik - Krasica izrađeno je idejno rješenje i glavni projekt za tunele Kapela 1 Kapela 2.


(Hina)