Vlada: usklađivanje lučkog područja luke Stinica

 

Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj kojom se usklađuje postojeće lučko područje luke Stinica s linijom trase novoplanirane pristupne državne ceste i izvedenim stanjem na terenu.

Izmjene i dopune lučkog područja luke Stinica traže se zbog izmijenjene lokacijske dozvole za samu luku, a u odnosu na novo ucrtanu trasu državne ceste , koja u ovom trenutku, dijelom prolazi, odnosno unutar je samog lučkog područja i za koju su Hrvatske ceste već izradile i provele parcelacijski elaborat.

Luka Stinica bit će glavna trajektna luka za otok Rab i nalazi se nedaleko sadašnje trajektne luke u Jablancu a njenim puštanjem u promet skratit će se čekanja na ukrcaj i povećati sigurnost plovidbe.

Lokacijska dozvola predviđala je: trajektno pristanište i terminal, čiji je investitor Županijska lučka uprava Senj i spojnu cestu od trajektnog pristaništa Stinica do D 405, čiji  su investitor Hrvatske ceste.

Problem sa završetkom izgradnje pristupne ceste je nastao kada je odlučeno da se lučki terminal neće graditi istovremeno kada i luka.

Nedostaje dio pristupne ceste u duljini oko 200 metara, a da bi se ona mogla izgraditi potrebna je ova suglasnost Vlade. Hrvatske ceste provele su postupak javne nabave za navedenu cestu i potpisale Ugovor o građenju s GP Krk.