Jelsa

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
JELSA
Jelsa 246
21465 Jelsa
Tel.: +385 21 761 055
Fax.: +385 21 718 127
Stručni referent -
E_mail Li-jelsa@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.