Malinska

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
MALINSKA
Lina Bolmarčića 22
51511 Malinska
Tel.: +385 51 859 346
Fax.: +385 51 859 346
Kapetan ispostave Teodor Ružić
E_mail LI-Malinska@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Radno vrijeme sa strankama (-) Radnim danom od 08:00 do 13:00 sati.
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: LUČKA ISPOSTAVA NE RADI SUBOTOM I NEDJELJOM.