Kraljevica

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
KRALJEVICA
Obala kralja Tomislava 5
51262 Kraljevica
Tel.: +385 51 281 330
Fax.: +385 51 282 210
Kapetan ispostave -
E_mail LI-Kraljevica@pomorstvo.hr
Radno vrijeme srijeda od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) srijeda od  08:00 do 13:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Sve dane osim srijede obratiti se  LI Omišalj.