Opatija

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
OPATIJA
Zert 3
51410 Opatija
Tel.: +385 51 711 249
Gsm.: +385 (0) 98 367 798
Fax.: +385 51 718 094
Kapetan ispostave Andrea Dešković
E_mail li-opatija@pomorstvo.hr
Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) od ponedjeljka do četvrtka od 08:00 do 13:00 sati
Odmor: 10:30 do 11:00
Napomena: -