Mošćenička Draga

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
MOŠĆENIČKA DRAGA
Šetalište 25. travnja 2
51417 Mošćenička Draga
Tel.: +385 51 737 501
Gsm.: +385 (0) 98 367 798
Kapetan ispostave -
E_mail LI-MoscenickaDraga@pomorstvo.hr
Radno vrijeme PETKOM 07:00 DO 15:00 
Radno vrijeme sa strankama (-)  PETKOM 08:00 DO 13:00 
Odmor: 10:30-11:00 
Napomena: U OSTALE RADNE DANE MOŽETE SE
OBRATITI U LI OPATIJA