Inspekcija cesta

Sektor inspekcije cesta obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje upravno područje javnih cesta, sigurnosti cestovnog prometa i javnih cesta, provodi zakone i druge propise iz područja javnih cesta; prati stanje i utjecaj cestovnog prometa na okoliš i poduzima mjere; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje; vodi očevidnik objekata pod nadzorom i očevidnik poduzetih mjera; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz svog djelokruga.
 
Za obavljanje poslova sektora inspekcije cesta ustrojeni su:
 
  • Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta
  • Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata

U područnim jedinicama (Grad Zagreb, Rijeka, Osijek, Split, Bjelovar, Zadar i Slavonski Brod, Šibenik, Varaždin) predviđaju se i djeluju samostalni izvršitelji inspektori cesta sa svim nadležnostima inspekcije, a raspoređuju se u jedan od navedenih odjela.
 
 
 
Odjel inspekcije državnih, županijskih i lokalnih cesta obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta, i utjecaja cestovnog prometa na okoliš; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje za državne, županijske i lokalne ceste.

 
Odjel inspekcije autocesta i složenih cestovnih objekata obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa iz područja javnih cesta, prijevoza izvanrednog tereta i utjecaja cestovnog prometa na okoliš; poduzima mjere za uklanjanje nepravilnosti i nedostataka uočenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje za autoceste, objekte s naplatom i složene cestovne objekte.