Pomorci

 

ZAGREB, 16.02.2018.
Studija utjecaja hrvatskog brodarstva na gospodarstvo Republike Hrvatske:
Economic Impact of the Croatian Shipping Industry (.pdf)

_________________

ZAGREB, 24.06.2017.
Čestitka državne tajnice za more, Maje Markovčić Kostelac povodom međunarodnog Dana pomoraca

_________________

ZAGREB, 06.12.2016.
Čestitka ministra mora, prometa i infrastrukture, Olega Butkovića pomorcima i brodarcima povodom obilježavanja Dana pomoraca i blagdana Svetoga Nikole

_________________

ZAGREB, 24.06.2015.
Čestitka ministra Siniše Hajdaš Dončića povodom međunarodnog Dana pomorca

_________________

ZAGREB, 05.12.2014.
Pomorcima i brodarcima čestitka ministra Siniše Hajdaša Dončića za Dan pomoraca

_________________


ZAGREB, 24.06.2013.
Čestitka ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića pomorcima povodom međunarodnog Dana pomoraca

_________________


Zagreb, 6. prosinca 2012.
ČESTITKA MINISTRA POMORCIMA I BRODARCIMA POVODOM BLAGDANA SV. NIKOLE

_________________


Hrvatski sabor  je na 23. sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine usvojio Zakon o potvrđivanju Konvencije kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 1958. godine, čime je omogućen nastavak započetih aktivnosti za uvođenje biometrijskih pomorskih knjižica.

U pogledu izbjegavanja eventualnih poteškoća hrvatskih pomoraca s brazilskim vlastima do potpune implementacije navedene Konvencije, želja nam je upoznati Vas s  naputkom kojeg smo 09. lipnja 2011. godine zaprimili od Veleposlanstva Savezne Republike Brazil u Zagrebu.
 
 
INFORMACIJA VEZANO ZA PROVEDBU ODREDBI POMORSKOG ZAKONIKA KOJIMA JE UVEDEN STAŽ OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM ZA POMORCE I PROPISANI POSEBNI UVJETI ZA ODLAZAK POMORACA U STAROSNU MIROVINU

  1. Staž osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce
(beneficirani staž: 12 mjeseci = 15 mjeseci)

Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika koje su stupile na snagu 11. lipnja 2011. godine uveden je staž osiguranja s povećanim trajanjem za pomorce što znači da će se za plovidbu ostvarenu od tog datuma nadalje svakih 12 mjeseci plovidbe računati u staž osiguranja kao petnaest mjeseci uz obvezu plaćanja posebnog doprinosa.

Porezna uprava će za sve pomorce u međunarodnoj plovidbi, počevši od 11. lipnja 2011. godine, automatski obračunavati i dodatni doprinos za beneficirani staž što su pomorci u međunarodnoj plovidbi sami dužni plaćati.
 
Za pomorce u nacionalnoj plovidbi poslodavac je obvezan prijaviti i plaćati dodatni doprinos za beneficirani staž (za razdoblje od ukrcaja do iskrcaja pomorca).
 
  1. Posebni uvjeti za odlazak pomoraca u starosnu mirovinu

(60 godina života i 15 godina osiguranja na ukrcaju)

Svi pomorci nakon 11. lipnja 2011. godine imaju pravo na starosnu mirovinu pomoraca ako su napunili 60 godina života i mogu dokazati ostvarenih 15 godina staža osiguranja na ukrcaju kao član posade broda.

Za dokazivanje da je potreban staž osiguranja ostvaren na ukrcaju kao član posade broda prvenstveno se koristi pomorska knjižica i radna knjižica a eventualno i drugi dokumenti kojima se dokazuje plovidba (npr. ugovori o radu, potvrde poslodavca, iskrcajne liste i slično).

Razdoblja u kojima je pomorac platio doprinos za mirovinsko osiguranje u svojstvu osiguranika-pomorca moraju se poklapati sa razdobljima kada je pomorac stvarno bio ukrcan na brodu.

Razdoblja u kojima je pomorac bio prijavljen na obvezna osiguranja po nekoj drugoj osnovi (npr. kao poljoprivrednik) ne uračunavaju se u 15 godina staža osiguranja potrebnih za starosnu mirovinu pomoraca sa 60 godina.

Pomorci koji su u pojedinim razdobljima ostvarili plovidbeni staž za koji nisu uplaćivali doprinose, a nisu bili osigurani ni po drugoj osnovi, moći će (ali samo za sva takva razdoblja) platiti doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje unazad i to po osnovici koja u trenutku podnošenja takve retroaktivne prijave vrijedi za to svojstvo ukrcaja.

 
Vaša pitanja možete poslati na e-mail adresu: pomorci@pomorstvo.hr
 
 
ZAGREB, 6. lipnja 2011.
Do 1. lipnja 2012. produljen rok za zamjenu svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti
 

Poštovani kolege pomorci,
 

Obraćam Vam se ovim putem da bih Vas upoznao da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture započelo s postupkom potvrđivanja izmjena Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW), 1978, usvojene u lipnju 2010. godine na Diplomatskoj konferenciji u Manili, a koja će stupiti na snagu 01. siječnja 2012. godine.

Kako je pored postupka potvrđivanja navedene Konvencije potrebno obaviti i odgovarajuću implementaciju odredbi iste u nacionalno zakonodavstvo, Ministarstvo je paralelno započelo i s izmjenom Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, kojim su propisani uvjeti i načini stjecanja svjedodžbi o osnovnoj i dopunskoj osposobljenosti.

U tom smislu, dana 10. svibnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je održan prvi sastanak u svezi izmjene navedenog Pravilnika, u čiju je radnu skupinu Ministarstvo uključilo sve relevantne sudionike, od predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, do predstavnika pomorskih učilišta, sindikata, brodara, udruga pomoraca i ostalih zainteresiranih.

Na sastanku je prvenstveno dogovorena dinamika rada na izmjeni Pravilnika, a koja će u konačnici rezultirati potpunim usvajanjem izmjena STCW Konvencije.

Pored toga, predloženo je i revidiranje (možda bolja riječ izmjena) odredbi koje se odnose na stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti u nacionalnoj plovidbi, a što su sudionici sastanka i podržali.

S obzirom da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u postupku donošenja propisa želi uključiti i same pomorce kako bi dobili povratne informacije o svim predloženim mjerama, u tom smislu Vam se obraćam i u ovom pismu.Želim ovim putem naglasiti kako ćemo o svim detaljima donošenja izmjene Pravilnika redovito putem službene internetske stranice Ministarstva izvještavati upravo Vas, hrvatske pomorce.

Stoga nam je želja da se s Vašim mišljenjima i prijedlozima uključite u donošenje predmetnog Pravilnika, putem e-mail adrese: pomorci@pomorstvo.hr, a Vaši će prijedlozi biti dostavljeni na razmatranje radnoj skupini za donošenje Pravilnika.

Zaključno, želim Vam svima mirno more.


DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE
 Kap. Mario Babić
 
INFORMACIJA ZA POMORCE O PROVOĐENJU POSEBNOG PROGRAMA OBRAZOVANJA


1. Poseban program obrazovanja za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu provodit će se u skladu s odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca („Narodne novine“ br. 50/07, 62/09, 73/09-ispravak, 15/10, 142/10).

2. Poseban program obrazovanja provode visoka pomorska učilišta kako slijedi:
- Pomorski fakultet u Rijeci
- Sveučilište u Zadru – Odjel za promet i pomorstvo
- Pomorski fakultet u Splitu
- Sveučilište u Dubrovniku – Pomorski odjel

3. Visoka pomorska učilišta počet će u ožujku ove godine s provođenjem posebnog programa obrazovanja pomoraca koji će hrvatskim pomorcima omogućiti stjecanje najviših zvanja i bez završene visokoškolske naobrazbe.

4. Sadržaj posebnog programa obrazovanja je isti na svim visokim pomorskim učilištima.

5. Posebni program obrazovanja za stjecanje zvanja prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem traje ukupno 750 sati, i isti nosi ukupno 76 ECTS bodova, dok posebni program obrazovanja za stjecanje zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kw ili jačim traje ukupno 795 sati, i nosi ukupno 79 ECTS bodova.

6. Priznavanjem odgovarajućih ECTS bodova u tijeku pohađanja posebnog programa obrazovanja, pomorcima je po završetku istoga omogućen nastavak visokoškolskog obrazovanja.

7. Prije upisa na poseban program obrazovanja kandidat treba donijeti dokaz o plovidbenoj službi kojeg izdaju lučke kapetanije.

8. Program će se u pravilu provoditi u dva modula, svaki u trajanju od 3 mjeseca s najviše 30 sati tjedno, odnosno 6 sati dnevno, sa stankom između modula od 3 mjeseca, a što je podložno promjena ovisno o potrebama pomoraca.

9. Stalna cijena iznosi 65.000,00 kuna te će pomorci imati mogućnost plaćanja u obrocima, ovisno o načinu provođenja programa. Obzirom da je određivanje cijene u nadležnosti visokih pomorskih učilišta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije bilo u mogućnosti na istu utjecati.

10. Poseban program obrazovanja će se održavati u skupinama od najmanje 10, a najviše 20 polaznika.

11. Omogućeno je i pohađanje posebnog programa obrazovanja na različitim visokim pomorskim učilištima uz prethodan zahtjev kandidata za prelaskom na drugo pomorsko učilište. Pomorci će jedino imati obvezu polaganja ispita na pomorskom učilištu gdje su i odslušali predavanje.

12. Nakon odslušanih i položenih svih ispita posebnog programa obrazovanja, te po zadovoljavanju ostalih uvjeta za stjecanje svjedodžbe, pomorci polažu ispit za stjecanje zvanja u lučkim kapetanijama.

Napomena: Pored posebnog programa obrazovanja pomoraca, zadržat će se i postojeći, odnosno tradicionalni način stjecanja najviših zvanja u pomorstvu.


ARHIVA