MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 65. od 13. rujna 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISU POMORSKIH BRODOVA U ODREĐENE UPISNIKE PODACIMA

Koji se unose u list a glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, Pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih Isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih Brodova .

U Pravilniku o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova, u nazivu obrasca 6 i 7 umjesto riječi "Transcript of ship register" trebaju stajati riječi "Transcript of ship's register" i u obrascu broj 7. umjesto riječi "Certificate of cancellation of ship's register" trebaju stajati

riječi "Certificate of cancellation of ship's register".

Urbroj : 50501-95-767

Zagreb, 5. listopada 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.