MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 1045. stavak 1. točka 1b Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94 i 74/94) ministar zdravstva uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA 0 MINIMALNOJ OPREMI I SADRŽAJU BRODSKE LJEKARNE

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne ("Narodne novine" br. 28/95 i 37/95) u prilogu - Popis lijekova (Obrazac 1.) pod rednim brojem

1. riječ "Plivacillin" briše se, 2. riječ "Pembritin" briše se, 3. riječ "Ceporex" briše se, 4. riječ "Geomycin" briše se, 5. riječ "Vibramycin" briše se,

7. riječ "Trobicin" briše se, 8. riječ "Sumamed" briše se, 9. riječ "Sinersul" briše se,

10. riječi "Chlorochin amp.1 x 5ml" brišu se,

11. riječ "Efloran" briše se, 14. ciječ "Plibex" briše se,

15. riječi "Ca C 500" brišu se,

16. riječi "Dimercaprol amp.1 x 2 ml (100 mg)" zamjenjuju se riječima "Antidot kod trovanja metalima amp."

17. riječ "Dimidril" briše se,

18. riječi "Dimidril calcium" brišu se,

19. riječ "Histazol" briše se,

20. riječi "Dicynone tbl 30 x 25 mg" brišu se,

21. riječ "Prazine" briše se, 22. riječ "Apaurin" briše se, 23. riječ "Praxiten"i briše se, 24. riječ "Amyzol" briše se, 27. riječ "Aspirin" briše se, 28. riječ "Panadon" briše se, 29. riječ "Analgin" briše se,

30. riječi "Morphini hydrochloridi" brišu se,

31. riječ " Chloramphenicol" briše se,

32. riječ k"Sulfasol" briše se,

33. riječi "Dexamethason neomycin" brišu se,

34. riječ "Benil" briše se,

36. riječ "Otomycin" briše se, 38. riječ "Lanitop" briše se, 39. riječ "Angiset" briše se,

40. riječ "Fursemid" briše se, 41. riječ "Suprarenin" briše se,

42. riječ "Ergotyl" briše se,

45. riječi "Procto-glivenol" brišu se,

46. briše se točka 46.

47. riječ "Aminophyllinum" briše se,

48. briše se točka 48.

49. riječ "Ventolin" briše se, 50. riječ "Pholcodin" briše se,

51. riječi "Panatus forte" brišu se,

52. riječ "Gastal" briše se,

53. riječ "Rupurut" briše se,

54. riječ "Atropinsulfas" briše se,

55. riječi "Noraminofenazon s pitofenonijem i fenpiverinom Baralgin" zamjenjuju se riječima "Metamizol natrij"

56. riječi "Spasmex compositum" brišu se,

57. riječi "Klorfenoksaminska kombinacija Rodavan" zamjenjuju se riječju "Antiemetik"

58. riječ "Dulcolax" briše se,

59. briše se točka 59.

61. riječ "Palin" briše se,

62. riječ "Dermazin" briše'se, 63. riječ "Bivacyn" briše se,

64. riječ "Geokorton" briše se,

65. rijeđ "Synopen" briše se, 69. riječ "Canesten" briše se,

71. riječ "Eurax" briše se,

72. riječ "Voltaren" briše se,

73. riječi "Ketonal forte" brišu se,

74. briše se točka 74.

78. riječ "Nelit" briše se,

84. riječ "Cetavlon" briše se,

81. briše se točka 87.

89. riječ "Camomile" zamjenjuje se riječju "Chamomillae".

Članak 2.

U prilogu - Sadržaju kutije prve pomoći na pneumatskim splavima za spašavanje i u brodicama za spašavanje (Obrazac 3.) pod rednim brojem:

1. riječi "Panadon a 10 tbl" zamjenjuju se riječima "Paracetamol 10 x 500 mg"

2. riječi "Aspirin a 20 tbl" zamjenjuju se s riječima "Acetilsalicilna kiselina 20 x 500 mg"

3. riječi "Baralgin a 20 tbl" zamjenjuju se riječima "Metamizol natrij tbl 20 x 500 mg"

4. briše se točka 4.

5. riječ "Apaurin" zamjenjuje se riječju "Diazepam", 6. riječi "Dramamine (vertigosan) - seasicknes" zamjenjuju se riječju "Antiemetik"

7. riječ "Nelit" zamjenjuje se riječima "Oralna rehidracijska sol",

9. riječ "Bivacyn" zamjenjuje se riječima "Neomicin s bacitracinom",

10. riječ "Geokorton" zamjenjuje se riječima "Oksitetracikin s hidrokortizonom",

11. riječ "Dermaiin" zamjenjuje se riječju "Sulfadijazin". Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/25

Broj: 534-02-18-95-8

Zagreb, 20. srpnja 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.